Utleigeregelement for Kvinlog bedehus

Utleige skal være i samsvar med bedehusets statutter. Alle forespørsler om leige rettes til en i bedehusstyret.

Konfirmasjon

Meld din interesse før 30. juni året før. Det foretas trekning mellom de interesserte. Har ingen meldt seg innen 30. juni, så er det ”første mann” prinsippet.

Alle andre henvendelser

Bedehuset kan ikke bookes mer en 6 mnd i forveien og det må avstemmes mot aktivitetsplanen.

Avbestilling

Avbestilling foretatt mindre enn 1 måned før avtalt utleige starter medfører avbestillingsgebyr på 1/2 av avtalte utleigepris.

Opplæring

Alle som leiger skal læres opp i enkelte hovedpunkter. Dette blir dokumentert gjennom utleieskjema som skal fylles ut og skrives under på forhånd.

 

Gjeldende døgnpriser

Leige 1 døgn (24 timer)
kr. 700,-

Leige 2 døgn (48 timer)
kr. 1000,-

Leige 3 døgn (72 timer)
kr. 1300,-