Velkommen til
Kvinlog bedehus
– plass for alle

 

Kommende fra kalenderen

Agenda i kalenderen. Se hele kalenderen.

Aktuelt

Hentet fra vår Facebook side.

Dagens bibelvers, fra bibelen.no

Dagens bibelord 28.10.2021

2. Korintar 13,5–10

5 Ransak dykk sjølve om de er i trua. Prøv dykk sjølve! Eller kjenner de ikkje at Jesus Kristus er i dykk? Kan det vera at de ikkje står dykkar prøve? 6 Men eg håpar de skal skjøna at vi har stått vår prøve. 7 Vi bed til Gud at de ikkje må gjera noko vondt. Ikkje for å visa at vi har stått vår prøve, men for at de skal gjera det som godt er. Så kan det gjerne sjå ut som om vi ikkje står vår prøve. 8 For vi maktar ingen ting mot sanninga, berre for sanninga. 9 Difor gleder vi oss når vi er veike, berre de er sterke. Og det vi bed om, er at de må nå fram til stadig større mognad. 10 Difor skriv eg dette før eg kjem, så eg ikkje skal bli nøydd til å fara strengt fram mot dykk når eg er komen, og bruka den fullmakta Herren har gjeve meg. For den har eg fått for å byggja opp, ikkje for å riva ned.

Kilde: www.bibel.no