Velkommen til
Kvinlog bedehus

– plass for alle

Kommende fra kalenderen

Agenda i kalenderen. Se hele kalenderen.

Aktuelt

Hentet fra vår Facebook side.

Dagens bibelvers, fra bibelen.no

Dagens bibelord 23.02.2024

Johannes 12,1–11

1  Seks dager før påske kom Jesus til Betania der Lasarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. 2  Der ble det holdt et festmåltid for ham. Marta vartet opp, og Lasarus var blant dem som lå til bords sammen med ham. 3  Da kom Maria med et pund ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften. 4  Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham: 5  «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige?» 6  Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. 7  Men Jesus sa: «La henne være! Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. 8  De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.»
9  Det ble kjent i den store mengden av jøder at Jesus var i Betania. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lasarus, som han hadde vekket opp fra de døde. 10  Da la overprestene planer om å drepe Lasarus også. 11  For mange av jødene dro dit på grunn av ham og kom til tro på Jesus.

Kilde: www.bibel.no