Velkommen til
Kvinlog bedehus
– plass for alle

 

Kommende fra kalenderen

Agenda i kalenderen. Se hele kalenderen.

Aktuelt

Hentet fra vår Facebook side.

Dagens bibelvers, fra bibelen.no

Dagens bibelord 25.11.2020

5. Mosebok 30,15–20

15 Sjå, i dag har eg lagt fram for deg livet og det gode og døden og det vonde. 16 Gjer du som eg byd deg i dag, så du elskar Herren din Gud og går på hans vegar og held hans bod, forskrifter og dommar, då skal du leva og bli talrik. Herren din Gud skal velsigna deg i det landet du går inn i og legg under deg. 17 Men om hjartet ditt vender seg bort og du ikkje lyder, men lèt deg riva med og tilbed andre gudar og dyrkar dei, 18 då kunngjer eg dykk i dag at de skal gå fullstendig til grunne. De skal ikkje få leva lenge i det landet som du no går over Jordan for å ta. 19 Himmel og jord tek eg i dag til vitne mot dykk. Eg har lagt fram for deg liv og død, velsigning og forbanning. Vel då livet, så du og etterkomarane dine kan få leva. 20 Du skal elska Herren din Gud, lyda hans røyst og halda fast ved han! Då skal du få leva og bu lenge i det landet Herren med eid lova å gje fedrane dine, Abraham, Isak og Jakob.

Kilde: www.bibel.no