KALENDER - LIKNES BEDEHUS
Kalenderen er tom
AESTON
Kvinlog Bedehus - Bedehusstyret
Kalender
Ingen arrangement
> Se hele kalenderen
 

Bedehusstyret 2018

 

Verv Navn Valgt inn På valg
Leder:  Stian Engedal  2018  2019
Styremedlem: Per Øistein Rogstad  2018  2020
Styremedlem: Odd Terje Helle  2018  2019
Styremedlem: Tom Gallatin  2018  2020
Styremedlem: Terje Kvinlog  2017  2019 
Varamedlem 1: Siv Anita Narvestad  2018

 2019 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta gjerne kontakt!

 

Kalenderaktiviteter i kategori: Styremøter i bedehuset
Ingen oppføringer funnet.

Nyheter
Sist styremøte (25.05) ble det gjort noen justeringer ift rutine for utleige til konfirmasjon. Kort fortalt så må man nå melde sin interesse FØR den 30 juni året før. Det trekkes da mellom de som har meldt seg. Dette trer i kraft fra og med 25.05 dette året.
 
Torsdag 15. Januar kl. 19.00 er det årsmøte i Kvinlog bedehus. Vi vonar du kjem!
 
På styremøte i bedehuset onsdag kveld, valde styret Per Sverre Kvinlaug til nestleiar og Odd Terje Helle til sekretær.
 
Terje Kvinlog tok gjenval som leiar, det same gjorde styremedlem Tom Gallatin og Per Sverre Kvinlaug, under årsmøte i bedehuset i går kveld.
 
Arbeidet på bedehus går bra framover! I dag var det dugnad igjen. Isolering av begge de nye tilbyggene. Det blir mer dugnad fremover. Kan du hjelpe til? Ta kontakt med Odd Terje: 975 99 809
 
Arbeidet med planlegging av om- og utbygging av bedehuset er i full gong. Dette er eit stort løft og vi er takknemlige for gåver til dette. Kontonr: 3117.20.03470
 
Årsmøtet i bedehuset har enstemmig bestemt at bedehuset skal bygges ut. Dersom alt går etter planen startar utbygginga i august/september.
 
Styret i bedehuset minnar om årsmøtet i bedehuset, torsdag 24. januar kl.19.00. Styret kjem til å leggje fram eit forslag til årsmøtet vedrørande om- og utbyggjing av bedehuset.
 
Styret i bedehuset ønskjer ei om- og utbyggjing av bedehuset. Det blei bestemt på eit styremøte i går kveld. Forslaget blir lagt fram på årsmøtet i bedehuset torsdag 24. januar neste år.
 
Styret førebur nå ei sak for årsmøtet om ei eventuell ombygging/utbygging av bedehuset. Alle styremedlemma er begeistra for forslaga.
 

 

 
© Kvinlog Bedehus 2019  |  Søk   Bookmark and Share